GEDRAGSCODE VOOR ONZE BADGASTEN

Gezien de aard van het zwembad en de milieuvriendelijke filosofie die wij wensen te hanteren, zijn wij zo vrij U op enkele belangrijke gedragsregels attent te maken. Zonder Uw welwillende medewerking kunnen wij dit unieke natuurbad onmogelijk in stand houden en kan deze oase van rust, gezondheid en harmonie met de natuur, ernstig geschaad worden. 

Tijdens de openingsmaanden van ons recreatie-oord, die zich situeren tussen de weekends vanaf Pinksteren en de maanden juli en augustus, vragen wij onze gasten zich aan enkele belangrijke regels te houden:

WAT HET ZWEMMEN AANGAAT:

Gelieve, vóóraleer U in het water te begeven een stortbad te nemen, liefst zonder zepen of shampoos te gebruiken. Dit teneinde het natuurlijke zuur-basen- evenwicht in het zwemwater te behouden.

Het zwemgebied strekt zich uit van het strand tot aan de witte palen voor het eiland. Daarachter bevindt zich het roeigedeelte, dat omwille van de veiligheid volledig afgescheiden is.

Het is verder ten strengste verboden te zwemmen in T -shirt of andere kledij die niet algemeen als baduitrusting wordt beschouwd. Dit omwille van het feit dat wij zo min mogelijk fosfaten en nitraten, afkomstig van wasmiddelen, in het water kunnen tolereren.

 

WAT DE NATUUR AANGAAT:

In het begin van het seizoen veranderen de dikkopjes in kleine bruine en groene kikkertjes (beschermde diersoort!). Deze mogen in geen geval gevangen of meegenomen worden. Het zijn de natuurlijke indicatoren van de gezondheid van het water. Na enkele weken verlaten zij het zwembad om in de moerassen hun natuurlijke functie te vervullen. Dit geldt eveneens voor de Alpenwatersalamander. Let wel: deze diertjes zijn totaal ongevaarlijk voor de mens, hetgeen andersom helaas niet altijd kan gezegd... Wij danken U dus voor Uw begrip.

 

   De toegang tot het zwemgebied is verboden voor dronken personen

   Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten worden niet tot het zwemwater toegelaten

   Het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan onder het stortbad

   Honden of andere huisdieren worden niet toegelaten in het water of op het strand

   Kinderen van minder dan 6 jaar staan steeds onder het toezicht van een volwassene

Verder vragen wij onze gasten hun gedrag aan te passen aan de omgeving zodat eenieder in harmonie van dit zeldzame stukje "aards paradijs" kan genieten... DUS: Géén storende muziekinstallaties op het strand! Alle eventuele afval onmiddellijk in de daartoe geëigende vuilnisbakken!

Voor eventuele bijkomende vragen of toelichting kunt U zich steeds wenden tot het personeel dat U met raad en daad zal bijstaan.

Wij danken U nogmaals bij voorbaat voor Uw medewerking.

Het Wouterbron-team